Yläkoulu

Yläkoulussa nuorten mielenterveys- ja päihdeasioista huolehtivat kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi ja oppilashuoltoryhmä.

Minkä ikäisille? Yläkouluikäiset ovat yleensä 12-16-vuotiaita.

Mitä kautta saa apua?

Nuori voi hakeutua itse yläkouluikäisen terveyspalveluihin tai vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan kouluterveydenhoitajaan, koulukuraattoriin, -psykologiin tai oppilashuoltoryhmään. Myös opettaja voi ilmaista huolensa nuoren tilanteesta.

Jokaisella koululla on oma tai jonkin toisen koulun kanssa yhteinen terveydenhoitaja. Koulun koosta riippuu, onko terveydenhoitaja paikalla jokaisena koulupäivänä vai harvemmin. Eri koulujen kouluterveydenhoitajien yhteystiedot löydät edellä olevasta linkistä.

Terveydenhoitaja voi varata ajan lääkärille ja ohjata esimerkiksi koulupsykologille tai koulukuraattorille.

Yläkoulun terveystarkastukset tehdään kouluikäisen terveyspolun mukaisesti. Nuoren tullessa 7-luokalle hänet kutsutaan kesällä laajaan terveystarkastukseen johon myös nuoren vanhemmat kutsutaan mukaan. Vanhemmat täyttävät terveystarkastuksessa AUDIT -päihdemittarin.

8-luokan terveystarkastuksessa nuoret täyttävät ADSUME-päihdekyselyn.

  • Kuopion peruskoulussa käytetään RBDI 13-mittaria nuoren mielialan arvioimisen tukena

  • 8-luokalla terveydenhoitaja käyttää RBDI 13 ja Adsume-päihdemittaria, oppilaat täyttävät myös Terveystottumuskyselyn. 8-luokalla koululääkäri täyttää vanhemmille Auditin. Nuoret saavat nuorisoterveystodistuksen mm. mopokorttia varten. 9-luokalla nuoret täyttävät voimavaramittarin.

 

Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmat näkyvät usein oppilaan poissaoloina koulusta, ja poissaoloihin puututaan koulussa. Kun oppilaalla on 30 tuntia poissaoloja, hän keskustelee kouluterveydenhoitajan kanssa. Jos poissaoloja on (ilman ymmärrettävää selvitystä) 100 tuntia, koululta ollaan yhteydessä lastensuojeluun sieltä saatavan tuen mukaan saamiseksi. Myös nuori itse tai yhdessä huoltajiensa kanssa voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Koulussa opettajan lisäksi lastensuojeluilmoitus nuoresta voidaan tehdä niin, että opettaja täyttää tiedonsiirtolomakkeen oppilaasta, ja se menee eteenpäin kouluterveydenhuollon/koulun oppilashuollon kautta.

Ryhmistä apua?
Kuopion y
läkouluilla on käytössä 8-9 luokalle voimavaralähtöisiä ryhmiä. Ryhmän tavoitteena on, että nuori oppii tunnistamaan hyvää mieltä ja jaksamista tukevia voimavarojaan, tiedostamaan niiden merkityksen ja löytämään keinoja niiden vahvistamiseen. Nuoret ovat kokeneet ryhmät mielekkääksi, osallistavaksi ja voimaannuttaviksi. Ryhmässä käyty keskustelu on luottamuksellista. Ryhmät toteutetaan koulupäivän aikana. Mikäli olet kiinnostunut ryhmästä, ota yhteyttä koulusi kouluterveydenhoitajaan.

Tarvittaessa sinut ohjataan johonkin seuraavista yhteistyötahoista: Sihtiin, KSPS - Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö, nuorten tiimi, Nuorten mielenterveysyksikkö, Nuorisopsykiatrian poliklinikka tai Kuopion Kriisikeskus


Kuva: Vicente Serra