Töissä

Työterveyshuolto

Jos olet töissä, työnantajan on lain mukaan järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. Työterveyshuollon tavoitteena on edistää terveyttä ja työkykyä työpaikoilla. Työterveyspalvelut on voitu järjestää yksityisen palvelujärjestäjän toimesta (esim. yksityinen lääkäriasema), julkisten palveluiden kautta (terveyskeskus/vastaanotto) tai oman työterveyshuoltotoiminnan kautta (työnantajan itse järjestämänä tai yhdessä toisten työnantajien kanssa. Lain mukaan työterveyspalvelujen tulee sisältää mm. neuvontaa ja ohjausta, vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen edistämistä ja kuntoutukseen ohjaamista eli erilaista ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja. Sairaanhoito on työnantajalle vapaaehtoista. Yli 90 % työterveyshuollon henkilöasiakkaista saa sairaanhoitopalvelut työnantajan kustannuksella.

Vastaanoton tiimissä voi keskustella hoitajan tai lääkärin kanssa mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvistä asioista ja saada apua. Vastaanoton lääkäri ohjaa asiakkaan tarvittaessa eteenpäin jatkotutkimuksiin tai hoitoihin.
 

Tarvittaessa sinut ohjataan Sihtiin, Nuorten mielenterveysyksikköön, Nuorisopsykiatrian poliklinikalle, Kuopion päihdepalvelusäätiölle tai kriisikeskukseen.


 

Kuva: Raimo Pesonen