Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdeasioista huolehtii opiskeluterveydenhuolto: oppilaitosten terveydenhoitajat ja kuraattorit sekä opiskeluterveydenhuollon lääkäri.  Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat saavat apua myös opiskeluhuoltoryhmien kautta.

Minkä ikäisille?
Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelee monen ikäisiä opiskelijoita. Nuorimmat opiskelijat tulevat peruskoulusta ja ovat 16-vuotiaita. Tässä toimijakartassa nuorella tarkoitetaan nuorisolain mukaan alle 29-vuotiaita opiskelijoita.

Mitä kautta apua saa?
Opiskeluterveydenhuollon lääkärille voi varata ajan opiskeluterveydenhoitajalta.

Savon ammatti-ja aikuisopistossa opiskelijoiden poissaoloja seurataan Wilmassa. Poissaoloilla voi olla yhteys mielenterveys- tai päihdeongelmiin. Alle 18-vuotiaiden nuorten vanhemmat näkevät myös lastensa poissaolot. Jos opiskelijalla on 30 tuntia tai enemmän poissaoloja, ryhmänohjaaja keskustelee nuoren kanssa.

Jos nuorella on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia, hänellä on hoitosuhde lääkäriin ja hänelle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, koulun puolelta joustetaan nuoren opiskeluun liittyen.

Jos opiskelupaikassa herää voimakas huoli alle 18-vuotiaasta opiskelijasta, voidaan koululta olla yhteydessä lastensuojeluun sieltä saatavan tuen mukaan saamiseksi. Myös nuori itse tai yhdessä huoltajiensa kanssa voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Erilaiset ryhmät avuksi?
Savon ammatti- ja aikuisopistossa kokeillaan erilaisia ryhmiä, joista opiskelijat voivat saada tukea ja apua mielenterveys- ja päihdeasioihin. Tietoa näistä ryhmistä saa Savon ammatti- ja aikuisopiston kuraattoreilta. Myös luokkaryhmien ryhmäytymiseen on kiinnitetty paljon huomiota.

Yhteystiedot

  • Kuopion konservatorio: Konservatoriossa toimii opiskelijahuoltoryhmä, ja opiskelijat saavat kuraattorin, terveydenhoitajan ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin palveluita.
  • Talouskoulu: Kuopion talouskoulussa toimii opiskelijahuoltoryhmä, ja opiskelijat saavat kuraattorin, terveydenhoitajan ja oipiskelijaterveydenhuollon lääkkärin palveluita.Talouskoululla on oma päihdesuunnitelma sekä kriisisuunnitelma.Talouskoulun erityisopettaja puh. 044-0355 649 ja opo 044-0355 603.
  • Pohjois-Savon opisto: Opistossa toimii opiskelijahuoltoryhmä, jas opiskelijat saavat terveydenhoitajan ja kuraattorin palveluita. Pohjois-Savon opistolla oma päihdesuunnitelma.

Opiskelijan on mahdollista saada jatkohoitolähete opiskeluterveydenhuollosta seuraaviin tahoihin:

Nuorten mielenterveysyksikkö (13-19 v)

Nuorisopsykiatrian poliklinikka  ( 13-18 v)

KPK ( Kuopion psykiatrian keskus) 20-64 v

Voit hakeutua omatoimisesti myös muihin palveluihin:

Sihti-nuorten vastaanotto( 13-22 v)

Opintopsykologi AMK

Kriisikeskus

Päihdepalvelusäätiö

Perheasiain neuvottelukeskus

Tarvittaessa sinut ohjataan myös seuraaviin palveluihin: Nuorisopsykiatrian poliklinikka tai Kuopion psykiatrian keskus - KPK

 

Kuva: Vicente Serra