Lukio

Lukiossa nuorten mielenterveys- ja päihdeasioista huolehtii opiskeluterveydenhuolto: lukioiden terveydenhoitajat, opiskeluterveydenhuollon lääkäri ja lukiopsykologi. Lukiolaiset saavat apua myös opiskeluhuoltoryhmien kautta.

Minkä ikäisille?
Lukiolaiset ovat yleensä 15-18-vuotiaita.

Jokainen lukiolainen kutsutaan terveystarkastukseen pääsääntöisesti lukion 1. vuosikurssin aikana. Opiskeluterveydenhoitaja voi varata lukiolaiselle ajan opiskeluterveydenhuollon lääkärille. Lukion terveydenhoitaja tapaa kaikki kutsuntoihin menevät nuoret. Kaikilla lukiolaisilla täytätetään Adsume - nuorten päihdemittari.

Lukiopsykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Lukiopsykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Lukiopsykologi tekee pääasiassa psykologista, lyhytkestoista asiakastyötä.  Lukion psykologi käyttää BDI-II - mielialamittaria ja Adsume-päihdemittaria, yli 18-vuotialla käytetään Audit - kyselyä.

Käynnit lukiopsykologin luona ovat opiskelijoille maksuttomia, ja ne perustuvat vapaaehtoisuuteen. Psykologilla on vaitiolovelvollisuus. Tarvittaessa lukiopsykologi ohjaa nuoren jatkotutkimuksiin tai -hoitoon muihin palveluihin. Jos lukiossa herää voimakas huoli alle 18-vuotiaasta opiskelijasta, voidaan koululta olla yhteydessä lastensuojeluun sieltä saatavan tuen mukaan saamiseksi. Myös nuori itse tai yhdessä huoltajiensa kanssa voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Mitä kautta?
Opiskelija voi hakeutua lukiopsykologin vastaanotolle varaamalla ajan puhelimitse numerosta 044 718 4061. Vastaanotolle voi hakeutua myös vanhemman, kouluterveydenhoitajan, erityisopettajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin välityksellä.

Yhteystiedot

Opiskelijan on mahdollista saada jatkohoitolähete opiskeluterveydenhuollosta seuraaviin tahoihin:

Nuorten mielenterveysyksikkö (13-19 v)

Nuorisopsykiatrian poliklinikka  ( 13-18 v)

Voit hakeutua omatoimisesti myös muihin palveluihin:

Sihti-nuorten vastaanotto( 13-22 v)

Kriisikeskus

Päihdepalvelusäätiö

Perheasiain neuvottelukeskus

Ryhmästä apua ja tukea?
Lukiolaisille on myös tarjolla ryhmämuotoista vertaistuellista toimintaa: käyttöön on tulossa mm. jännittäjien ryhmiä. Ryhmistä voi kysyä lisää lukioiden opinto-ohjaajilta, ja jännittäjäryhmästä myös lukiopsykologilta. Liikunnanohjaajat vetävät stressinhallintaan auttavia ryhmiä (rentoutuminen).

Tarvittaessa nuori voidaan ohjata saamaan lisätukea seuraavilta tahoilta:
 

Sihtiin, KSPS - Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö, nuorten tiimi, Nuorten mielenterveysyksikkö, Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja Kuopion Kriisikeskuspenkkarit

Kuva: Vicente Serra