Linkkejä

Kuopiossa toimivia järjestöjä ja paikkoja:

Kuopion Tyttöjen Talo on paikka 12–28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Toiminta-ajatuksena on tarjota tyttöjen näköinen, turvallinen ja toiminnallinen talo, jossa jokaisella tytöllä ja naisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Toiminnan tavoitteena on tukea tyttöjen ja nuorten naisten aikuiseksi kasvua ja itsetuntoa sekä lisätä sosiaalisia valmiuksia. Tyttöjen Talossa tytöt ja nuoret naiset voidaan kohdata yksilötyön kautta, keskustellaan ja selvitellään elämäntilanteita. Talolla kokoontuu myös useita ohjattuja ryhmiä erilaisten teemojen ympärillä.

Vamos Kuopio on tarkoitettu 16-29 vuotiaille, ilman opiskelu- tai työpaikkaa oleville kuopiolaisille nuorille, jotka haluavan ohjausta ja tukea nykyisessä elämäntilanteessa. Valmennuksessa nuoren kanssa keskitytään hyvinvoinnin, arjenhallinnan ja mielekkään vapaa-ajan vahvistamiseen. Tutustutaan myös opiskeluun ja työelämään liittyviin  mahdollisuuksiin.

Nuorten Palvelu ry on järjestö, jossa tunnetaan vaikeassa elämäntilanteessa elävän nuoren arki, etsitään tuki, löydetään auttajat ja toimitaan yhdessä. Järjestössä on monenlaista toimintaa, esimerkiksi Etsivää Nettityötä, jossa tarjotaan ammatillista etsivää nuorisotyötä verkkovälitteisesti ja iltapainotteisesti. Etsivä nettityö päivystää su - ti kello 20 - 23.30.

Tukeva-työvalmennussäätiöllä on Kuopiossa nuorille suunnattuja toimintoja, mm. Starttipa, joka on kohdennettu16-29-vuotiaille kuopiolaisille nuorille, jotka tarvitsevat valmennusta koulutus- ja työmarkkina-asemansa parantamiseksi. Starttipaja tarjoaa toiminnallista starttivalmennusta nuoren yksilölliset tarpeet huomioiden. Etsivä nuorisotyö on puolestaan valtakunnallista Opetusministeriön rahoittamaa toimintaa, jota Tukeva toteuttaa Kuopion lisäksi Siilinjärvellä ja Maaningalla. Etsivä nuorisotyö on 15–29-vuotiaiden nuorten kanssa tehtävää yhteistyötä. Työskentelyn aikana keskitytään selvittämään nuoren elämäntilannetta ja tulevaisuuden suunnitelmia. Tarvittaessa nuoren verkostoon kootaan yhteistyökumppaneita esim. TE - toimisto, sosiaalityö, oppilaitokset, järjestöt, terveyteen liittyvät palvelut ja yleensäkin palvelut, joista nuori hyötyisi.

Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry. Yhdistys kehittää omaistoimintaa ja lisää tietoa ja tukea omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti. Yhdistyksen toimintatapoja ovat esimerkiksi vertaistuki, omaistenryhmät, tiedotus, tiedolliset illat sekä edunvalvonta. Yhdistyksen sivuilta löytyy myös tietoa erilaisista mielenterveyden häiriöistä.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö, jonka tehtävänä on lisätä kokemukseen perustuvaa syömishäiriötietoutta ja -osaamista. Liiton tarkoituksena on edistää syömishäiriöön sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta, toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana, tehdä tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä sekä tukea alueellisten jäsenyhdistystensä toimintaa. Itä-Suomen jäsenyhdistyksen sivuilla tietoa alueellisesta toiminnasta, mm. vertaistukiryhmistä.

Kuopion ensikotiyhdistys tekee ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä, jossa painottuu vanhemman ja lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Kuopiossa yhdistyksellä on mm. doula-toimintaa (synnytys-tukihenkilö), Baby blues-toimintaa, Kehrävän päiväryhmätoimintaa sekä päihderiippuvuuden hoitoon erikoistunut ensikoti ja sen avopalveluyksikkö.

Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö tarjoaa monia palveluita ihmisille, joilla on ongelmia päihteiden kanssa. Terveysneuvontapiste Portti tarjoaa terveysneuvontaa, hepatiittirokotuksia sekä puhtaiden pistosvälineiden vaihtoa suonensisäisesti huumeita käyttäville. Portissa asioidaan pääsääntöisesti henkilötietoja ilmoittamatta eli siellä voi asioida "nimimerkillä". Päihdeklinikalla on avopalveluita ja sinne voi tulla ilman lähetettä. Päihdeosastolla on alkoholi-, lääke-, huume- ja monipäihdevieroitusta.  Päihdekuntoutusosastolla on ympärivuorokautista avohoitoa tukevaa kuntoutusta.

KYSin päihdepsykiatria tarjoaa vakavaan huumeriippuvuuteen ja samanaikaiseen psyykkiseen oireiluun liittyvää tutkimusta ja hoitoa, johon hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Päihdepsykiatrialla on poliklinikka Puijon sairaalassa ja osasto Julkulan sairaalassa (mm. vieroitushoitojaksoja ja psyykkisen tilanteen selvittämistä). Vakava riippuvuus voi olla kyseessä, jos huumausaineiden (myös vahvojen lääkkeiden) käyttö on lähes jokapäiväistä ja vaikeuttaa arkielämässä selviytymistä. Huumeriippuvuuteen liittyy yleisesti psyykkisiä ongelmia, kuten ahdistuneisuutta, pelkotiloja ja epätodellisia kokemuksia.

Aggredi Kuopio  tarjoaa hoidollista keskusteluapua 18 vuotta täyttäneille, kodin ulkopuolista väkivaltaa tehneille. Kohderyhmänä ovat myös väkivalta-tekoja suunnittelevat asiakkaat, vakavimmillaan koulu- tai joukkosurmaa suunnittelevat henkilöt. Tässä kohderyhmässä Aggredi ottaa vastaan myös alaikäisiä asiakkaita. Aggredissa kunnioitetaan asiakkaan omaa totuuden määrittelyä, ja Aggredissa voi käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä luottamuksellisesti ja vapaaehtoisesti.

Muita tahoja, esimerkiksi nettisivustoja, joista löydät lisätietoja mielenterveys- ja päihdeasioista:

Nuorten mielenterveystalo sivustolta löytyy lisätietoa mielenterveyden häiriöistä ja määritelmistä.

Mielenterveysseura - Suomen Mielenterveysseuran sivuilla  on tietoa lasten ja nuorten mielenterveyttä vahvistavista kehittävistä materiaaleista, välineistä ja koulutuksista.

Hyvinvointipolku-terveysportaalissa on tietoa ja ohjeita terveydestä ja hyvinvoinnista. Sivustolla on oma Nuorten kulma- youth corner.

Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus, josta voi maksutta saada henkilökohtaista tukea, osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin ja etsiä tietoa Tukinetin palveluhausta tai aineistokannasta.

Irti huumeista ry:llä on Kuopiossa mm. vertaistukiryhmä- ja tukihenkilötoimintaa. Yhdistyksen valtakunnallisesta päivystävästä puhelimesta 010 80 4550 saa tukea, apua ja tietoa huumeiden käytön aiheuttamiin kysymyksiin.

Päihdelinkki sivusto kertoo päihteistä ja riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille ja heidän läheisilleen, päihdetyön ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille. Sivustolta löytyy mm. alkoholin, huumeiden ja tupakan käytön riippuvuus- ja käytön riskitestejä.

Päihteet puheeksi työkalupakki sivusto pitää sisällään tietoa alkoholin kulutuksesta, haitoista sekä vaikutuksista terveyteen. Materiaalit sopveltuvat sosiaali- ja terveysalan ammatilaisille sekä oppilaitoksiin opiskelumateriaaleiksi. Työvälineet on jaoteltu ikäryhmittäin: nuoret, työikäiset ja yli 65-vuotiaat sekä käyttötarkoituksen mukaan: alkohlinkäytön arviointi, vähentäminen/lopettaminen ja mini-interventio

Peluuri - sivustolla on paljon tietoa rahapelaamisesta ja siitä aiheutuvien haittojen ehkäisystä. Rahapeliongelmiin liittyvä maksuton chatti löytyy myös sivujen kautta. Peliongelmista kärsiville on olemassa myös maksuton auttava puhelin, p.0800 100 101.

Lasinen lapsuus sivusto käsittelee alkoholinkäyttöä lasten silmin. Sivusto on tarkoitettu kaikille lasten kanssa työskenteleville ja muutoin aihepiirin läheiseksi kokeville. Sivustolta löytyy paljon tietoa ja materiaaleja aiheen käsittelemiseksi.

Varjomaailma on sivusto, joka on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat huolissaan läheisen aikuisen päihteiden käytöstä. Varjomaailma on turvallinen paikka käsitellä tunteita ja kokemuksia, joita vanhempien päihteiden käyttö lapselle aiheuttaa. Varjomaailmana on listattu paikkoja, joihin voi ottaa yhteyttä kun vanhemman juominen huolestuttaa. Varjomaailmassa on myös varjofoorumi, keskustelualue jonne voi rekisteröityä omalla tunnuksella, ja jossa voi keskustella tai lukea palstan keskusteluja, sekä liittyä suljettuihin keskusteluryhmiin.

Tietoa tupakoimisen haitoista ja apua sekä tukea sen lopettamiseen, esimerkiksi keskustelupalstoja, löytyy seuraavilta sivuilta:

Yleistä tietoa nuoruuteen liittyvissä kysymyksissä löytyy esimerkiksi näiltä sivustoilta: