Toimijat

 

Nuorten mielenterveys ja päihde toimijakartta

Sivustolle on koottu tietoa Kuopiossa toimivista 13-28-vuotiaille nuorille suunnatuista mielenterveys- ja päihdepalveluista ja toimijoista.

Sivusto vastaa muun muassa kysymyksiin:

  • mistä hakea apua 13-28-vuotiaalle nuorelle mielenterveys- tai päihdeongelmiin liittyvissä kysymyksissä?
  • millaista tukea saat eri toimijoilta? 
  • mistä kannattaa Sinun tilanteessasi hakea ohjausta, apua ja tukea?

Miksi keskitymme ikävuosiin 13-29?
Toimijakartta ulottuu ikävuosiin 13-29. Nuorisolaissa nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita.

Kuinka käyttää toimijakarttaa?
Lähde liikkeelle vasemmasta valikosta - yläkoulu, lukio, toisen asteen ammatilliset oppilaitokset (esim. Sakky, Savon ammatti- ja aikuisopisto) ja ammattikorkeakoulu (Savonia-AMK ja Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK) . Mikäli olet töissä tai työtön/kotona, on niihinkin tilanteisiin omat kohtansa valikossa. Liiku kartalla sen mukaan, mikä kuvastaa parhaiten sinun tilannettasi.

Linkkejä-osiosta löytyy lisäksi tietoa Kuopiossa toimivista järjestöistä ja yhdistyksistä, sekä nettisivustoja jotka koskevat nuoria ja mielenterveys- tai päihdeasioita. Löydät Linkeistä myös yleistä tietoa nuoruuteen liittyvistä kysymyksistä.

Nuorisopsykiatrinen hoitotakuu:
Hoitotakuu  on ollut voimassa lasten- ja nuorisopsykiatriassa 1.1.2001 alkaen. Asetuksen muutos, jolla määriteltiin nuorisopsykiatrisen hoitotakuun piiriin myös 20-22-vuotiaat, tuli voimaan vuonna 2011. Terveydenhuoltolain 53 pykälässä hoitotakuusta sanotaan näin:

Hoitotakuu, lapset ja nuoret
Valtakunnallisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön taikka perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavaan erikoissairaanhoidon toimintayksikköön. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kuuden viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Kuopiossa KYSin nuorisopsykiatrialla hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon sisällä. Lasten ja nuorten mielenterveysyksikössä on voimassa kuuden viikon hoitotakuu.

Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä alle 23-vuotiaille hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu, jolleivät lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat seikat muuta edellytä.

Tutustu myös Kuopion mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan 2013-2020

Tämä sivusto on tehty yhteistyössä Kuopion kaupungin hyvinvointikoordinaattorin ja Arjen Mieli (Kaste)-  hankkeen Kuopion osahankkeen kanssa. Sivustoa koskevissa kysymyksissä tai päivityksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hyvinvointikoordinaattori Säde Rytköseen, sade.rytkonen@kuopio.fi tai ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Tiina Nykkyyn, tiina.nykky@kuopio.fi.