Päihdepalvelusäätiön nuorten tiimi

Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön nuorten tiimi on tarkoitettu alle 21- vuotiaille nuorille, joilla on ongelmia päihteiden kanssa. Myös vanhemmat, jotka ovat huolissaan lastensa päihteiden käytöstä, voivat ottaa yhteyttä nuorten tiimiin. Nuorten tiimissä työskentelee sosiaalityöntekijä  ja
sairaanhoitaja.

Hoitoon hakeudutaan soittamalla nuorten työryhmän työntekijöille puhelinaikaan klo 11.30 -12.00 tai lähetteellä. 

Nuorten tiimissä tehdään alle 21-vuotiaiden arviointijaksoja ja hoitosuhdetyötä. Työmuotoina ovat myös verkostotyö ja perhetyö.

Arviointijaksolla kartoitetaan nuorten tilanne suhteessa päihteisiin, työn apuvälineinä voidaan yksilökohtaisesti käyttää erilaisia lomakkeita nuoren tilanteen arvioimiseksi. 

Yhteystiedot (aukeavat linkistä, melko alareunassa sivua)

Kuva: Raimo Pesonen